EU

Upozornění školní jídelny

Kategorie: školní jídelna
AddThis Social Bookmark Button

Z důvodu uzávěrky lze červnové stravné odhlásit do úterý 27.6.2017 do 12.00 hod. Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče od 11.15 – 11.30 hod.

Žáci z 9.tříd a ti, kteří končí docházku na naší škole a platí stravenky v hotovosti, si vyzvednou peníze za odhlášky od 28.6  do 30.6.2017

DOPLATKY ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY ZAPLATIT DO 30.6.2017!!!

Žáci, kteří platí stravné inkasem a končí docházku na naší škole - tuto skutečnost je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny (netýká se 9.tříd) do 30.6.2017.

Bezpleková strava

Kategorie: školní jídelna
AddThis Social Bookmark Button

Od února 2017 vaříme pro děti i BEZLEPKOVOU STRAVU.

K této dietní stravě je nutné doložit potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že dítě potřebuje bezlepkovou stravu. Formulář lze vyzvednout osobně u vedoucí ŠJ nebo na požádání e-mailem od vedoucí ŠJ.

Ke stravenkám se musí koupit čip(85,-Kč, čip je nevratný).
Pokud dítě onemocní nebo není ve škole obědy odhlašovat!!!
Od druhého dne neodhlášené stravy bude za každý den doplatek 26,- Kč (provozní a mzdové náklady).

         BEZLEPKOVÁ STRAVA
žáci ZŠ      7 – 10 let        27,-Kč
(1. - 4. třída)
žáci ZŠ     11 – 14 let        29,-Kč
(5. - 8. třída)
žáci ZŠ          15 let        31,-Kč
(9. třída)

Školní jídelna - prodej stravenek

Kategorie: školní jídelna
AddThis Social Bookmark Button
PRODEJ STRAVENEK – ZÁŘÍ 2017 

19 VYUČUJÍCÍCH DNÍ

PÁTEK        01.09.2017      8.00 –  13.00 hod
PONDĚLÍ     04.09.2017      7.00 -  14.30 hod
ostatní dny                7.00 -   8.00 hod

CENA STRAVENEK – ZÁŘÍ 2017

                            Bezlepková strava

1. - 4. třída        456,- Kč                513,-Kč

5. - 8. třída        494,- Kč                551,-Kč

     9. třída        532,- Kč                589,-Kč
Platba inkasa na září bude stažena z účtu dne 24.08.2017

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVENEK PROVÁDĚJTE TELEFONICKY
DEN PŘEDEM DO 12,00 HOD. NA TEL.Č. 596919787, 739460337, NEBO NA EMAIL: 
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Informace pro strávníky
V PŘÍPADĚ ODJEZDU DÍTĚTE NA HROMADNOU AKCI (soustředění, výlet) ODHLÁSIT OBĚDY 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM.
Příklad - pokud odjíždí dítě v pondělí je nutno odhlásit oběd do středy minulého týdne.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
11.15 - 11.30 cizí strávníci a odběr do jídlonosičů
11.35 - 13.45 žáci a zaměstnanci školy

CENY STRAVNÉHO
žáci ZŠ  7 – 10 let - 24 Kč
(1. – 4. třída)
žáci ZŠ 11 – 14 let - 26 Kč
(5. – 8. třída + žáci 4.tř.,kteří v tomto šk.roce dovrší 11 let)
žáci ZŠ 15 let - 28 Kč
( 9. třídy + žáci 8. tř., kteří v tomto šk. roce dovrší 15 let)

Změny v platbě (např. přechod z inkasa na hotovost) nahlaste vedoucí ŠJ. Odhlašování stravy Dle školského zákona č. 561/2004 Sb.§ 119, se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že žák má nárok na zvýhodněné stravování jen v době pobytu ve škole. Rodič je povinen odhlásit žáka v době jeho absence ze stravování a to den dopředu do 12.00 hod.Odhlášení lze provést telefonicky, nebo emailem. Pokud rodič obědy v době nepřítomnosti neodhlásí, je povinen doplatit zpětně částku 26,- Kč (provozní a mzdové náklady) Oběd do jídlonosiče může odebrat pouze v první den nepřítomnosti žáka. Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.15 – 11.30 . Po uplynutí této doby bude oběd vydán dle pokynů kuchařky. Jídlo je určené k přímé spotřebě! Jídelna ručí za jídlo pouze do doby výdeje. Jídlo se vydává do čistých nádob. Skleněné nádoby se nesmí používat.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top