EU

Matyáš Banar - pamětní list

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Dne 14. 6. se Matyáš Banar ze 4. C zúčastnil setkání starosty městského obvodu Poruba s úspěšnými žáky základních a středních škol, kteří vzorně reprezentovali městský obvod Poruba. Matyášovi byl při této příležitosti předán pamětní list, který mu byl udělen za reprezentaci v žákovské konferenci Envitalent, kde představil prezentaci s názvem Pozorování křečíků džungarských.

banar pametni list

Atlas ohrožených druhů permoníků

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

V pondělí 12. 6. 2017 jeli zástupci třídy 5. A s třídní učitelkou do Prahy. V Černínském paláci na Ministerstvu vnitra převzali diplom za 1. místo ve výtvarné soutěži a diplom za 1. místo v literární soutěži. Soutěž byla zaměřena na propagaci regionu. Žáci zvítězili s kolektivní prací Atlas ohrožených druhů permoníků na Ostravsku. Blahopřejeme. Práce najdete v galerii.

p1110780

Soutěž ke Dni Země

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Žáci 5. třídy se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže pořádané ke Dni Země. Za své práce získali 3. místo v soutěži jednotlivců a 2. místo za kolektivní práci. Blahopřejeme.

Získali jsme 1. místo na žákovské konferenci ENVITALENT

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Každoročně pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje žákovskou konferenci ENVITALENT. Letošní devátý ročník se konal ve Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě a ve Velkém světe techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Konferenci zahájil Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro oblast školství a Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí. Týmy 70 žáků a studentů z 33 základních a středních škol moravskoslezského regionu prezentovaly na konferenci badatelské projekty s environmentální tématikou. Naši školu prezentoval Matyáš Banar ze třídy 4. C. Na konferenci představil prezentaci s názvem Pozorování křečíků džungarských. Porota jeho prezentaci ohodnotila nejvyšším oceněním. Získal za svou píli 1. místo. Blahopřejeme. Fotky z prezentace najdete v Galerii.

doc01666320170331094008-1

doc01666520170331094042-1

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO každoročně hodnotí proenvironmentální aktivity škol v regionech ČR. Klíčovým záměrem projektu je především podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hodnocení je rozděleno do tří stupňů dle aktivit školy. Naše škola získala titul nejvyšší - Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Certifikát byl předán zástupci naší školy v Praze dne 24. 2. na MŠMT.

Pár fotografií z předávání jsou umístěny v galerii.

skola udrzitelneho rozvoje 1 stupne

Projekt TONDA OBAL na cestách

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Žáci naší školy byli dne 3. 10. v rámci pojízdné výstavy Tonda Obal na cestách seznámeni s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí.Děti měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získaly povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii.

Naše škola se stala členem KEV

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

Klub ekologické výchovy – KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě.

Pravidelně organizace zasílá informace vztahující se k problematice životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje, z nichž je možné čerpat informace pro realizaci environmentálních projektů ve výuce. Také každoročně KEV vyhlašuje mezinárodní projekty, literární a výtvarné soutěže, které jsou výzvou pro naši školu.

logo kev

Den luštěnin ve 4. B

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

V souvislosti s projektem Zdravá „5 na naší škole probíhá na první stupni i Den luštěnin. Žáci se v jednotlivých třídách seznamují s významem luštěnin nejen teoreticky prostřednictvím výkladu, prezentací a pracovních listů, ale taktéž prakticky. Ve třídě 4. B žáci například naklíčili několik druhů luštěnin a zaznamenávali pokus do pracovního listu. Dále vyzkoušeli naklíčit fazole Adzuki a naklíčená semínka po několika dnech i vyzkoušeli sníst. Rohlík se šunkou k svačině určitě není špatný, ale celozrnný chleba s máslem a Adzuki byl určitě příjemnou změnou. Na několik fotografií se můžete podívat ve fotogalerii. Helena Mihálová, Mgr.

Zdravá „5“, párty se zdravou stravou

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

V současné době probíhá na naší škole projekt zastřešený „Nadací Albert“, který seznamuje žáky napříč všemi ročníky se zdravým stravováním. Žáci prvního stupně se učí o zdravých potravinách nejprve teoreticky, výklad však mají zpestřen soutěží v týmech. Nakonec vytváří legrační talíře z ovoce a zeleniny. Žáci druhého stupně taktéž nejprve prochází teoretickou přípravou, ale pak už připravují pokrmy podle receptur v kuchyňce. Nejlepší je vždy ochutnávání, a tak všichni nakonec zjistí, že co je zdravé, může být i dobré. Na fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii. Helena Mihálová, Mgr.

Projekt EVVO

Kategorie: Projekty EVVO
AddThis Social Bookmark Button

logokraj

Podpora systematického vzdělávání koordinátora EVVO

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin. Cílem mezinárodního roku je zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství. V rámci daného projektu byl na naší škole uskutečněn projektový den - Den luštěnin a zdravé životosprávy. Pedagogové žáky seznámili s různými druhy luštěnin, jejich velikostí, tvarem a barvou. Vyzdvihli význam důležitosti luštěnin, jako součástí zdravého jídelníčku nejen u nás, ale po celém světě.

Na fotografie z projektového dne se můžete podívat v naší Galerii.

Ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2016 se uskutečnil dvoudenní výjezd našich pedagogických pracovníků do oblasti břidlice, Starých Těchanovic. Pedagogové zde byli proškoleni paní docentkou Miladou Švecovou v oblasti EVVO. Byli zde seznámeni s efektivními a inovativními metodami výuky, které jsou využitelné nejen při pobytu na terénních exkurzích, ale i při výuce environmentální výchovy ve škole. Po absolvování programu v ekologickém centru zpracují učitelé metodické materiály, které později využijí všichni učitelé školy při výuce ekologické výchovy na škole.Výstupy pedagogů budou náplní projektového dne, kde se nové poznatky stanou součástí tvořivé práce s dětmi.

Tento projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačních programů Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO a pedagogů školy - Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016.

Fotografie si můžete prohlédnout v Galerii.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top